Udlejning af softice og slushicemaskiner 
til alle festlige lejligheder.
 
Svend Wraae Pedersen | CVR: 31522765 | Limensgade 6, 3720 Åkirkeby  | Tlf.: 61711840 | svendwp@email.dk